Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

 • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt automatisch maandelijks verlengd.
 • Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier geschieden.
 • Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Een lidmaatschap kan bestaan uit vrij fitness, begeleid fitness of een combinatie van beide.
 • Begeleide fitness vindt in principe plaats onder leiding van een fitness instructeur. Het kan echter voorkomen dat geen instructeur beschikbaar is. In dat geval kan er op het betreffende uur vrij worden gefitnest door de betreffende begeleid fitness leden. Het Trefpunt streeft ernaar dat per kalenderjaar minimaal 80% van de uren een instructeur beschikbaar is.
 • U heeft uitsluitend tijdens openingstijden toegang tot de fitnessruimte. Op het bord bij de ingang en op de website staan de openingstijden vermeld.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte.
 • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie wordt maandelijks in de eerste week van de betreffende maand automatisch afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer.
 • Bij inschrijving wordt eenmalig administratiekosten (entreegeld) in rekening gebracht.
 • Entreegelden of contributies worden niet terugbetaald.
 • Fitness Marken c.q. Het Trefpunt heeft het recht haar prijzen te wijzigen.
 • Indien u uw betalingsverplichtingen niet bent nagekomen wordt u de toegang tot de fitnessruimte ontzegd.

Huisregels

 • Ieder lid dient zich aan de huisregels (ontvangen bij uw aanmelding, website) te houden. Ingeval van schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag heeft Het Trefpunt het recht het lidmaatschap te beëindigen en/of de toegang onmiddellijk te ontzeggen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is.
 • Fitness Marken is gesloten op officiële Nederlandse feestdagen.

Aansprakelijkheid

 • Het Trefpunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie van Het Trefpunt.
 • Het Trefpunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden twee maanden bewaard en na deze periode aan een goed doel geschonken.

Opzeggen

 • Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van de kalendermaand, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. Voorbeeld: zegt u op 5 september op, dan stopt uw lidmaatschap per 1 november.
 • Opzeggen dient schriftelijk te geschieden via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Het Trefpunt/Fitness Marken gebruikt conform de AVG. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

Vragen? Stuur een e-mail naar fitness@trefpuntmarken.nl

Versie: 22 december 2022

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies