Partners

Het Trefpunt kent vele partners met wie wij samenwerken. Vanuit onze socaal culturele achtergrond zijn dat bijvoorbeeld Marker verenigingen. Maar dat zijn natuurlijk ook lokale bedrijven waar wij veel mee samenwerken. Hieronder lees je een aantal van onze vaste partners.

Christelijke Muziekvereniging Juliana

‘Juliana’ is een dynamische en gezellige muziekvereniging bestaande uit een fanfare orkest, een mallet-band en een leerlingenorkest. De muziekvereniging oefent al vanaf de opening van het Trefpunt in 1977. De vaste oefenavonden zijn op donderdag en vrijdag. 

Toneelvereniging 't Voetlicht en 't Spotje

Toneelvereniging Marken is een vereniging in Nederland die zich richt op het organiseren van toneelvoorstellingen en het bevorderen van de toneelkunst in de regio Marken. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste acteurs, regisseurs en andere vrijwilligers die samenwerken om deze voorstellingen tot een succes te maken. Toneelvereniging Marken biedt regelmatig voorstellingen aan voor het publiek, variërend van klassieke toneelstukken tot moderne producties. Het doel van de vereniging is om de toneelcultuur te bevorderen en de gemeenschap te verbinden door middel van toneel.

De vaste oefenavonden zijn op zondag en maandag.

Eilandraad Marken

Eilandraad Marken heeft als doel het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Eilandraad Marken beschrijft in haar toekomstvisie dat het Trefpunt één van de belangrijkste schakels in de sociale infrastructuur van Marken is. Het Trefpunt biedt inwoners faciliteiten en activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en recreatie. Hiermee bevordert het dorpshuis de leefbaarheid van het dorp.


De openbare vergaderingen van Eilandraad Marken vinden plaats in het Trefpunt. 

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies