Historie

Voor de totstandkoming van het dorpshuis moeten we terug naar het jaar 1964. In dat jaar schreef het college van burgemeester en wethouders een brief aan het ministerie van Maatschappelijk Werk waarin staat dat het bestaande verenigingsgebouw, dat dateert uit 1953, te klein van opzet is geworden. Het gebouw voldeed in allerlei opzichten niet meer.
Het ministerie verzocht de gemeente een globale financieringsopzet in te dienen, zodat bezien zou kunnen worden of er subsidie verstrekt zou kunnen worden op grond van de rijkssubsidieregeling voor de oprichting, exploitatie en het beheer van dorps- en wijkcentra.

Zie voor verdere informatie het programmaboekje t.g.v. de officiële opening van Dorpshuis Het Trefpunt op 19 november 1977:

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies