Visie van het dorpshuis

Het dorpshuis vormt een van de belangrijkste schakels in de sociale infrastructuur van Marken door faciliteiten en activiteiten te bieden op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en recreatie. Zo bevordert het dorpshuis de leefbaarheid van het dorp.

Doel voor nabije toekomst

Het dorpshuis is een centrale ontmoetingsplaats, een multifunctionele, verbindende en prettige plek voor alle inwoners van Marken en Waterland. Het is een duurzame plek met eigentijdse voorzieningen, goed toegankelijk en breed beschikbaar. 

Hoe doen we dat?

Faciliteren
De nieuwe vergrote fitnessruimte is zelfs 7 dagen per week open. We hebben een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. Hierbij horen ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning.


Verhuren
Verenigingen, personen en organisaties kunnen ruimtes huren. Wij hebben een lage drempel qua toegankelijkheid en hanteren de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne en klantvriendelijkheid. Wij denken mee met nieuwe ideeën.


Maatschappelijk actief
Het Trefpunt werkt actief samen met andere (maatschappelijke) organisaties. De gemeente Waterland ondersteunt dit ook denk bijv. aan WelzijnWonenPlus.


Verbindend
Voor vrijwilligers biedt het Trefpunt een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Wij bieden een stageplek voor scholieren. Ook hiervoor geldt: het Trefpunt geeft je de ruimte.


Financieel gezond
De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door maatschappelijke en commerciële verhuur en door een moderne fitnessruimte, baromzet en projectsubsidies van fondsen en andere organisaties.

Doelen voor de komende 5 jaar

  1. Dorpshuis het Trefpunt optimaal bezet houden met verhuur van ruimtes, en aanbod van activiteiten die aansluiten bij de missie en ons doel;
  2. Het beheer van het Dorpshuis het Trefpunt is professioneel, met een optimale begeleiding van de vrijwilligers en waarbij de beheersregels worden nageleefd;
  3. De exploitatie van het Trefpunt is duurzaam en financieel gezond, er wordt gestreefd naar het creëren van een reservebuffer die nodig is voor mindere tijden;
  4. Het bestuur is stabiel, voldoende bezet en richt zich op netwerken, beheren, faciliteren en initiëren.


Marken, 4 juni 2021

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies