Voor de totstandkoming van het dorpshuis moeten we terug naar het jaar 1964. In dat jaar schreef het college van burgemeester en wethouders een brief aan het ministerie van Maatschappelijk Werk waarin staat dat het bestaande verenigingsgebouw, dat dateert uit 1953, te klein van opzet is geworden. Het gebouw voldeed in allerlei opzichten niet meer.
Het ministerie verzocht de gemeente een globale financieringsopzet in te dienen, zodat bezien zou kunnen worden of er subsidie verstrekt zou kunnen worden op grond van de rijkssubsidieregeling voor de oprichting, exploitatie en het beheer van dorps- en wijkcentra.

Zie voor verdere informatie het programmaboekje t.g.v. de officiƫle opening van Dorpshuis Het Trefpunt op 19 november 1977: