De samenstelling van het stichtingsbestuur

Dagelijks Bestuur:

 
Voorzitter:

Richard de Weijze

Penningmeester:

Jan Schouten

Secretariaat:

Astrid van Altena

Erna Visser 

Bestuursleden:

 
Barexploitatie: Jolanda Zeeman
  
Bardiensten
Verhuur & Organisatie:
Aris Uithuisje sr mobiel: 06-53807558

Overige:

 
Coördinatoren

 

Vergaderingen
De vergaderingen van het stichtingsbestuur vinden eenmaal per maand plaats in het dorpshuis.