De samenstelling van het stichtingsbestuur

Voorzitter:

Richard de Weijze

Penningmeester:

Jan Schouten

Barexploitatie:

Jolanda Zeeman

Bardiensten, Verhuur & Organisatie:

Aris Uithuisje Sr.
mobiel: 06-53807558

Overige bestuursleden:

Maartje Springer en Mandy Honingh


De vergaderingen van het stichtingsbestuur vinden één à twee keer per maand plaats in het dorpshuis.