In lijn met de door de regering aangekondigde maatregelen rond inperking van corona-besmettingsgevaar, is het noodzakelijk dat Dorpshuis Het Trefpunt de deuren sluit. Sociale onthouding is ook op Marken noodzakelijk geworden en het Dorpshuis werkt hieraan mee.

Dorpshuis Het Trefpunt sluit het gebouw in elk geval tot en met 2 maart 2021.

Dat betekent o.a. dat er tot en met 2 maart a.s. geen cursussen worden gegeven. Mogelijk kunnen de lessen op een latere datum worden ingehaald. Zodra daarover meer inzicht is, zal het bestuur u hiervan op de hoogte stellen.

Ook de Fitness sluit tot en met 2 maart. U kunt daar dus niet sporten.

Voor de bij ons gevestigde verenigingen 't Voetlicht, Juliana en Mannenkoor betekent het sluiten van het Trefpunt dat er geen repetities mogelijk zijn tot en met 2 maart. 

Een afspraak of bezoek aan de fysiotherapeut/ diëtist blijft gewoon mogelijk totdat u daar via de therapeut/ diëtist zelf anders over wordt geïnformeerd.

Zodra meer informatie bekend is zullen we u weer op de hoogte houden. We hopen op ieders begrip.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpshuis Het Trefpunt

2 februari 2021